I Love You Honey Bunny - Merch

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového
obchodu:

Filmia s.r.o.

Praha 5, Musílkova 324/49

PSČ 150 00, Praha 5

IČO: 26453495

DIČ: CZ26453495

…………………..

Všechny ceny jsou aktuální a konečné! Provozovatel je plátce DPH.

…………………..

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné
objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené
prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami,
které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;
v případě technického výpadku pak nejpozději do 96 hodin.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z
Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Předmětem smlouvy je pouze zboží
uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry a ostatní údaje uvedené na našich
stránkách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě
nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Zavazujeme se, že svým
odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu. Podmínkou pro naplnění
platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů
a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň
návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným
dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení
objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech,
si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky a úhradu
finanční zálohy kupujícím.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata nejpozději do
7 pracovních dnů od jejího uskutečnění. Potvrzení objednávky vám zašleme
e-mailem. O odeslání objednávky a jakýchkoli jiných změnách Vás budeme taktéž
informovat e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.
Sledujte prosím aktualizace objednávek poslaných na Váš email.

4) ZPŮSOBY PLATBY A DOPRAVY

a) Dobírka po ČR (Česká pošta) – Zásilky
do 5 Kg zasíláme Českou poštou standartně jako Doporučený balík (pošta doručí
do pěti dnů). Poštovné a balné je 99 Kč. Zboží zaplatíte hotově při
převzetí od dopravce.

b) Dobírka po EU (Česká pošta) – Zásilky
do 5 Kg zasíláme Českou poštou standartně jako Doporučený balík (pošta doručí
do čtrnácti dnů). Poštovné a balné je 249 Kč. Zboží zaplatíte hotově při
převzetí od dopravce.

c) Ceny zboží jsou uvedeny včetně
DPH.

5) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je 2-30 dnů, není-li
uvedeno jinak. V případě, že některé objednané zboží nebude skladem, budeme Vás
neprodleně kontaktovat.

6) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a
nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Stačí nás informovat emailem a poté
zaslat zboží doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady
spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

7) VRÁCENÍ OBJEDNÁVKY

V souladu se zákonem č. 367/2000 má
zákazník právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí
zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené
podmínky bude mu vrácena kupní cena zboží. – kontaktujte nás a dohodněte si
způsob vrácení zboží – zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět,
musí být v původním obalu (včetně etiket a visaček), nesmí nést známky použití,
musí byt nepoškozené, kompletní a s originálem dokladu o koupi! – náklady na
přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník – peníze za zboží Vám
budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 dnů po
fyzickém obdržení zboží – v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek
nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na
náklady odesílajícího zpět.

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší
spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.
Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil
případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit
naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje
zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na
výrobní vady! Zákazník je povinen používat zboží pouze k účelu, ke kterému je
určeno. Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným zpracováním či
neodbornou manipulací. Nedostatečná péče o výrobek může způsobit, že reklamace
bude vyhodnocena jako neoprávněná. V oznámení o závadě zboží kupující uvádí
číslo objednávky, výstižně popisuje závadu zboží, přikládá fakturu a případně
fotodokumentaci.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním

b) nesprávným použitím výrobku

c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci (e-mailem)

2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu Musílkova
49, 150 00 Praha 5

3) do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaši adresu

4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co
nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy od převzetí zboží naší
firmou. Reklamace a jejich vyřizování se řídí dle zákona č. 40/1964 Sb.,
občanského zákona v platném znění a zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992
Sb. v platném znění.

9) PRÁVA A POVINNOSTI
SMLUVNÍCH STRAN

U smluv uzavřených distančním
způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od
převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí
zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující
spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností
zboží.

Kupující spotřebitel je oprávněn od
smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující
spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá nejpozději ve 14 denní lhůtě.
Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro
usnadnění komunikace je vhodné uvést číslo objednávky a počet kusů zboží.

Kupující, který odstoupil od
kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, je povinen vrátit převzaté
zboží zpět prodávajícímu v původním stavu, tj.: originálně zabalené,
nepoužité a nepoškozené, spolu s fakturou ve lhůtě 14 dnů od převzetí
zboží.

Prodávající vrátí kupujícímu
cenu zboží uvedenou v kupní smlouvě. Tato cena může být snížena o
náklady prodávajícího spojené s opakovaným doručováním zboží
kupujícímu. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je
prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty
zboží a odečíst jej od vrácené částky.

10) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a
kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem,
má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo
na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který
je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Mimosoudní
řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to
pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze
podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je
předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Těmito všeobecnými obchodními
podmínkami nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně
závazných právních předpisů.

Prodávající si vyhrazuje právo
na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek.

© 2020 Všechna práva vyhrazena.